Subjektive Helseplager

Plager som ikke er objektivt målbare, og altså ikke gir utslag på medisinske tester som blodprøver eller MR-bilder. Eksempler på subjektive helseplager, er uspesifikke ryggplager, tretthet og psykiske plager.

Kilder:

1. Subjective Health Complaints
2. A scoring system for subjective health complaints (SHC)