Tankegang
iBedrift ønsker å gi kunnskap om alminnelige helseplager, med mål om at flest mulig kan oppleve å ha en god hverdag tross plager.
Formidling
Presentasjoner for alle ansatte om muskel- og skjelettplager, lettere psykiske plager og arbeidsmiljø.
Samarbeid
Sykehuset i Vestfold, NAV Arbeidslivssenter og bedriften samarbeider om gjennomføring av iBedrift.
Valg
Vårt mål er at deltakerne ved iBedrifts presentasjoner får kunnskap som gir trygghet til å ta egne valg.Hønefoss: 32124150
Tønsberg: 33308000
Skien: 35592280
                                               info@ibedrift.no
 Prosjektledelse
                  siv.no